Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod

Jednotná informační brána od roku 2019 ukončena

Jednotná informační brána byla k 31.12.2018 ukončena.

Provoz Jednotné informační brány byl ke konci roku 2018 ukončen. Funkce JIB nahrazuje Centrální portál knihoven na adrese https://www.knihovny.cz. Doména www.jib.cz je proto přesměrována na www.knihovny.cz. Na adrese http://info.jib.cz byl ponechán původní obsah Info portálu JIB. Všem uživatelům JIB děkujeme za mnohaletou přízeň!

Podrobnější informace o ukončení provozu:

 

Ukončení provozu Jednotné informační brány k 31. 12. 2018

Na základě rozhodnutí Ústřední knihovnické rady z 6.-7.3.2019 (zápis ze 41. zasedání ÚKR - http://ukr.knihovna.cz/zapisy-z-porad-ukr/) a po proběhlých testech bylo rozhodnuto, že provoz Jednotné informační brány bude ukončen k 31. 12. 2018. Služby a funkce, které poskytovala a plnila Jednotná informační brána od roku 2002, převezme od 1. 1. 2019 portál Knihovny.cz.

Podrobnější informace jsou dostupné v článku:

https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/portal-knihovny-cz-strida-jednotnou-informacni-branu/

 

Služby pro uživatele / veřejnost

 

Vyhledávání v katalozích, v repozitářích a v dalších zdrojích českých knihoven

Portál Knihovny.cz v současné době nabízí hledání v datech získaných z katalogů zapojených knihoven (aktuálně jde o 26 knihoven a další se připravují na zapojení), Souborného katalogu ČR a dalších zdrojů (např. české článkové databáze či specializované zdroje).  Zapojené knihovny umožňují zadat svým registrovaným uživatelům prostřednictvím portálu Knihovny.cz objednávky na výpůjčky a rezervace vypůjčených svazků, prodlužovat výpůjčky či získat přehled o stavu výpůjček, poplatcích a platnosti registraci v konkrétní knihovně. Část knihoven také nabízí prostřednictvím portálu Knihovny.cz rozšířenou škálu služeb. Vyhledávač Knihovny.cz prohledává také digitální repozitáře zapojených knihoven.

 

Vyhledávání v elektronických informačních zdrojích

Součástí portálu Knihovny.cz je centrální index zahraničních zdrojů (aktuálně jde o index Ebsco Discovery Service – EDS), který umožňuje získat přístup minimálně na úrovni citace k více než 369 milionům záznamů článků a dalších typů dokumentů ze zahraničních zdrojů. Výsledky vyhledávání v tomto zdroji se zobrazují v přehledu nalezených záznamů ve speciální záložce nazvané Zahraniční zdroje. Prostřednictvím tzv. linkserverů mohou oprávnění uživatelé získat přístup až na úroveň plného textu.

 

Linkserver pro přístup k plným textům článků, k e-časopisům a k e-knihám

Portál Knihovny.cz využívá základní SFX linkserver, který je součástí Jednotné informační brány, a je doplněn linkservery jednotlivých zapojených institucí.

 

Seznamy e-časopisů a e-knih generované ze znalostní báze SFX, CitationLinker, HotArticles

Tyto služby zůstanou zachovány v prostředí portálu Knihovny.cz.

 

Oborové brány KIV, MUS, IReL, TECH

Oborové brány založené na Jednotné informační bráně přestanou pro vyhledávání elektronických zdrojů používat systém Metalib a začnou využívat vyhledávání v podmnožině zdrojů portálu Knihovny.cz. Dojde proto k určité proměně jednotlivých bran, které mohou mimo hledání využívat i některých dalších možností portálu - počítá se zejména s využitím linkserveru a různých typů exportů z jeho znalostní báze. 

 

Infoportál JIB

I po 1. 1. 2019 zůstane zachována část nezbytných informací, které se vztahují k provozu JIB v letech 2000-2018. Prostřednictvím WebArchivu NK ČR zůstane volně dostupná archivovaná podoba Infoportálu k březnu 2018.

 

Služby pro české knihovny

Přebírání záznamů

Od 1. 1. 2019 bude možné přebírat záznamy pouze prostřednictvím portálu Knihovny.cz. Informace k nastavení profilů i přehled existujících profilů v portálu Knihovny.cz je k dispozici na stránkách portálu Knihovny.cz v kapitole Přebírání záznamů.

 

Exporty záznamů e-časopisů a e-knih ze znalostní báze SFX

MARCIt! exporty záznamů e-časopisů pro katalogy knihoven a exporty e-časopisů a e-knih pro Google Scholar zůstanou zachovány. Exporty pro Google Scholar využívají také vyhledávače Knihovny.cz - hlavní vyhledávač i vyhledávače oborových bran. 

 

 
Akce dokumentů