Personal tools
  •  
You are here: Home Dokumenty Seznamy e-časopisů

Seznamy e-časopisů

Seznamy elektronických časopisů (volných i licencovaných) vytvářené prostřednictvím SFX.

Page Základní informace o e-časopisech
 
Link Volně přístupné e-časopisy
Seznam obsahuje e-časopisy, které jsou v plném textu na internetu přístupné bez omezení. U některých vydavatelů mohou být časopisy volně dostupné pouze v určitých ročnících nebo číslech. Nová responzivní verze, původní verze je dostupná na adrese: http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/default
Link KK Karlovy Vary
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Krajské knihovny Karlovy Vary (KK Karlovy Vary).
Link KVK Liberec
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Krajské knihovny Liberec (KVK Liberec).
Link KNAV
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Knihovny Akademie věd ČR (KNAV).
Link MSVK Ostrava
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě (MSVK Ostrava).
Link MZK
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Moravské zemské knihovny v Brně (MZK).
Link NK ČR
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Národní knihovny České republiky (NK ČR). Nová responzivní verze, původní verze je dostupná na adrese: http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/nkp
Link OSU
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům z Ostravské univerzity (OSU).
Link SLU
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Slezské univerzity v Opavě (SLU).
Link UJEP
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).
Link UK
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům knihovnen Univerzity Karlovy (UK).
Link UPOL
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL).
Link UTB
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).
Link VKOL
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL).
Link VŠE
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Vysoké školy ekonomické (VŠE).
Document Actions