Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod Pro uživatele FAQ

FAQ - často kladené otázky

 

 

 

Co je to Jednotná informační brána?
Jednotná informační brána (JIB) nabízí jednotný a snadný přístup k různým informačním  zdrojům, např. katalogům knihoven, článkovým, bibliografickým a plnotextovým  databázím s možností souběžného prohledávání vybraných zdrojů a s navazujícími přidanými službami. JIB je založena na spojení dvou produktů firmy ExLibris, kterými jsou MetaLib (vyhledávání v různých informačních zdrojích)  a SFX (přidané služby).
V JIB naleznete zdroje, které jsou na internetu volně přístupné, ale i licencované databáze určené pouze pro oprávněné uživatele. Přehled zdrojů zapojených do JIB.

 

Proč nemohu používat všechny zdroje, které v JIB najdu?
Většina zdrojů, které v JIB naleznete, patří mezi zdroje volně dostupné. Jsou to katalogy knihoven, české článkové databáze a i některé databáze zahraniční. Část zdrojů nabízených v JIB však patří mezi licencované databáze, tzn. že s nimi mohou pracovat pouze oprávnění uživatelé.
Tato „oprávněnost“ se v JIB posuzuje na základě IP adresy počítače, ze kterého do JIB vstupujete. Jednoduše to znamená, že pokud bude s JIB pracovat z domova, budete mít přístupné pouze  volné zdroje.  Pokud budete využívat počítač v knihovně, která s JIB spolupracuje a nechala si aktivovat své licencované zdroje, pak i vy získáte v JIB právo tyto zdroje využívat. Pokud vaše knihovna používá např. proxy server, můžete s jejími licencovanými zdroji pracovat prostřednictvím proxy serveru i z domova.
Licencované databáze, s nimiž aktuálně na základě vaší IP adresy nemáte právo v JIB pracovat, jsou (v MetaLib) vždy označeny pomocí symbolu Licencovaný zdroj (zobrazuje se neregistrovaným uživatelům) nebo Licencovaný zdroj (zobrazuje se registrovaným uživatelům).

 

nahoru


Je pro využívání JIB nutná registrace nebo stačí, když se přihlásím jako neregistrovaný  uživatel?
Registrovaný i neregistrovaný uživatel mohou v JIB využívat stejné zdroje. U licencovaných zdrojů vždy záleží na IP adrese počítače, ze které do JIB vstupujete. Pokud byste chtěli JIB využívat pravidelně, bude pro vás určitě výhodnější vytvořit si svoji vlastní registraci než pokaždé vstupovat do JIB jako neregistrovaný uživatel.
JIB, obdobně jako i jiné webové služby, nabízí registrovaným uživatelům větší komfort a více možností při práci. Část služeb a nástrojů, které jsou soustředěny v tzv. Mém prostoru, mohou v JIB využívat pouze registrovaní uživatelé. Mezi výhody registrovaného uživatele patří např. možnost ukládat si vybrané záznamy pro pozdější využití (e-schránka), vytvářet si vlastní skupiny zdrojů pro vyhledávání (Moje zdroje), ukládat si ze seznamů e-časopisů oblíbené tituly (Moje e-časopisy), uchovávat formulace dotazů a vytvářet tzv. avíza (Uložené dotazy).
   

 

nahoru

Jaký je rozdíl mezi prohledatelnými a odkazovými zdroji?
V prohledatelných zdrojích můžete vyhledávat přímo v JIB. V části Nalézt zdroje je u prohledatelného zdroje vždy uvedena ikonka  Prohledat zdroj , v Profi hledání pak „zatrhávací“  okénko Vybrat zdroj - Profi hledání pro výběr zdroje. Odkazové zdroje není možné v JIB bohužel prohledávat. Po kliknutí na název zdroje se však dostanete do přirozeného vyhledávacího prostředí konkrétního zdroje a můžete zadat dotaz.


Mohu někde získat informace o jednotlivých zdrojích JIB?
Podrobnější informace o zdroji, který je zapojený do vyhledávací části JIB (MetaLib), získáte po kliknutí na ikonku Íčko , která se nachází u každého zdroje. Přehled všech zdrojů zapojených do JIB (pro vyhledávání a přidané služby) naleznete na Info portálu JIB – Zdroje a knihovny v sekci Pro uživatele.

 

Rozdíl mezi  Snadným x Profi hledáním?
Ve Snadném hledání  si nemusíte vybírat konkrétní zdroje. Připravili jsme pro vás několik skupin zdrojů, které můžete  využít při hledání českých a zahraničních knih a článků, vyhledávání pak probíhá ve všech zdrojích vybrané skupiny. V Profi hledání si naopak před začátkem hledání musíte zvolit alespoň jednu databází. Pro výběr databází je v  Profi hledání několik možností.
Rozdíl mezi  Snadným a Profi hledáním je i ve způsobu zobrazování nalezených výsledků.  V Profi hledání si můžete prohlížet buď sloučené výsledky ze všech prohledávaných zdrojů nebo si je můžete zobrazit podle jednotlivých zdrojů. Ve Snadném hledání si vždy zobrazíte pouze výsledky všech databází ve vybrané skupině zdrojů. Rozdělení podle jednotlivých zdrojů není možné. Nevýhodou Snadného hledání je také to, že při práci s výsledky vám nabízí méně možností než Profi hledání, nicméně můžete vždy k Profi hledání přejít.

 

 

nahoru

Rozdíl mezi Jednoduchým a  Pokročilým vyhledáváním
V jednoduchém vyhledání můžete zadat dotaz pouze do jednoho pole, JIB tak hledá ve všech předdefinovaných polích a výsledky hledání mohu být velmi nepřesné. Pokud chcete dotaz více specifikovat (např. hledáte podle autora, slov z názvu, předmětu) použijte záložku pro pokročilé hledání.

 

Chcete si ověřit, jestli vyšla konkrétní kniha  v ČR?
V Profi hledání si zvolte kategorii České knihy. V této kategorii jsou shromážděny různé databáze, které obsahují informace o knihách vydaných na území ČR přibližně od roku 1900. Bližší informace o jednotlivých databázích v této kategorii a jejich specifikách při vyhledávání naleznete vždy v Íčko .

 

Chcete si ověřit, jestli vyšel konkrétní článek  v ČR?
V Česku existuje velké množství databází, které obsahují informace o článcích publikovaných v českých novinách  a časopisech (tzv. bibliografií), část z nich je již zpřístupňována i online. Některé z těchto databází  sledují články vydávané na celém území ČR,  konkrétním kraji nebo regionu bez ohledu na téma článků. Kromě těchto obecných článkových databází  vznikají i databáze specializované na konkrétní obor  (např. zemědělství, umění, literatura).  V rámci JIB jsme se pokusili tyto databáze shromáždit v kategorii České články. Část databází můžete v JIB i prohledávat, část tvoří odkazové zdroje, k originálnímu vyhledávacímu formuláři se u vybrané databáze dostanete po kliknutí na její název. Bližší informace o jednotlivých databázích v této kategorii a jejich specifikách při vyhledávání jsou uvedeny v Íčko .  

 

nahoru


Chcete si ověřit, jestli vyšla konkrétní kniha  v zahraničí

Pro ověření informace, zda byla v zahraničí vydána určitá kniha, můžete v JIB použít katalogy zahraničních knihoven. Tyto katalogy naleznete v Profi hledání geograficky rozdělené do kategorií Knihovny v SR, Knihovny v Evropě a Knihovny v Americe. Bližší informace o jednotlivých databázích v této kategorii a jejich specifikách při vyhledávání jsou uvedeny v Íčko . Kromě toho jsme pro vás vytvořili skupinu Zahraniční knihy, kterou můžete používat ve Snadném i Profi hledání. Skupina Zahraniční knihy obsahuje  vybrané katalogy zahraničních knihoven.
Důležitým zdrojem pro ověření zahraniční knihy jsou národní bibliografie jednotlivých zemí, katalogy národních knihoven a zahraniční souborné katalogy. Tyto databáze nejsou v současné době v JIB zahrnuty, většinu z nich naleznete volně na internetu nebo mohou být zpřístupňovány v knihovnách. Jejich přehled naleznete např. na portálu Knihovny.cz


Chcete si ověřit, jestli se nachází libovolná kniha v českých knihovnách?
Pro rychlé ověření si vyberte ve Snadném nebo Profi hledání předvybranou skupinu zdrojů Knihy dostupné v ČR, která obsahuje výběr českých souborných katalogů. Kromě toho  můžete pro tento účel využít v Profi hledání i kategorii Knihovny v ČR (hledání). V této kategorii jsou shromážděny katalogy českých knihoven včetně souborných katalogů.

 

Chcete si vybrat pro hledání jeden konkrétní zdroj?
Pro hledání v jednom zdroji můžete použít  sekci Nalézt zdroj nebo Profi hledání. V  Nalézt zdroj si databázi vyhledáte buď podle názvu nebo slov z názvu zdroje (záložka Název), podle slov charakterizujících hledaný zdroj (záložka Vyhledat) nebo kategorií, do kterých jsou zdroje v JIB řazeny (záložka Kategorie). Pokud je u zdroje uvedena ikonka Prohledat zdroj můžete na ni kliknout a  začít rovnou  hledat ve vybrané databázi. U zdrojů,  které  v JIB  tuto možnost nenabízejí, je nutné vyhledávat přímo v jejich přirozeném prostředí, do kterého se dostanete kliknutím  na název zdroje.
V Profi hledání máte opět více možností jak zdroj nalézt (Skupiny zdrojů, Kategorie, Vyhledat a pro registrované uživatele navíc Moje zdroje).

 

nahoru


Jak si mám vybrat pro hledání více zdrojů?
V Profi hledání mohou neregistrovaní uživatelé prohledávat souběžně více zdrojů pouze, pokud se tyto zdroje nacházejí v jedné kategorii. Prohledávat současně více zdrojů z různých kategorií mohou v JIB pouze registrovaní uživatelé. Zdroje, které máte zájem paralelně prohledávat, uložte pomocí ikonky Přidat zdroj  do tzv. schránky. V Profi hledání pak naleznete schránku s uloženými zdroji  pomocí rolovacího menu  jako součást Mých zdrojů. V Mém prostoru >> Moje zdroje si ze zdrojů ve schránce můžete vytvořit vlastní skupiny zdrojů. Ty je možné využívat při Snadném i Profi hledání.   


Jak si vytvořím vlastní skupinu zdrojů?
Vlastní skupiny zdrojů si mohou vytvořit pouze registrovaní uživatelé. Zdroje, ze kterých chcete skupinu zdrojů vytvořit, si vyhledejte  v sekci Najít zdroje nebo v Profi hledání.  Vybrané zdroje označte kliknutím na ikonku Přidat zdroj . Takto označené zdroje jsou shromažďovány v  tzv. schránce v  Mém prostoru >> Moje zdroje.  V Mých zdrojích se pak vždy v pravém sloupci zobrazuje aktuální obsah schránky a v levém sloupci obsah jednotlivých vyhledávacích skupin.
Kliknutím  na Hromadně uložit  vytvoříte vyhledávací skupinu ze všech zdrojů umístěných ve schránce, pokud byste chtěli k vytvořené skupině přidat nějaký komentář, stačí kliknout na ikonku Popis. Novou prázdnou skupinu lze vytvořit pomocí ikonky Vytvořit . Zdroje pak do této skupiny kopírujete ze schránky kliknutím na ikonku Kopírování zdrojů . Průběžně můžete strukturu zdrojů v jednotlivých skupinách měnit, stačí si v Mých zdrojích vybrat v rolovátku danou skupinu a nové zdroje do ní ze schránky přidat Kopírování zdrojů  nebo je naopak ze skupiny odstranit Smazat , případně smazat celou skupinu zdrojů Hromadné vymazání .

 

 

nahoru

K čemu slouží avíza?
Avíza  mohou využívat pouze registrovaní uživatelé. Poskytují jim možnost zadat dotaz, který se bude pravidelně automaticky provádět v předem stanovených intervalech a zdrojích. Avíza si můžete vytvořit z uložených dotazů pomocí ikonky Vytvoření avíza  v Mém prostoru >> Uložené dotazy.  Informace o výsledcích zasílá JIB automaticky  na uživatelem zadanou e-mailovou adresu.


Jak si uložím nebo odešlu e-mailem nalezené záznamy?
V Úplném zobrazení si můžete jednotlivé záznamy postupně uložit Uložit záznam nebo poslat e-mailem Poslat záznam . Pokud si chcete uložit nebo odeslat více záznamů, můžete si je postupně přesunout pomocí ikonky Přidat zdroj  do e-schránky a z té si je uložit či odeslat hromadně. Pro vytvoření citací ve formátech CBA, APA, MLE a Chicago využijte přidané služby velké tlačítko přidaných služeb SFX , v části Další služby naleznete odkaz Reference pomocí SFX Citation Capture.
Informace o formátech CBA, APA, MLE a Chicago v češtině jsou např. na:
http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/08.html
http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1172


Zadání časového rozpětí pro rok vydání
V JIB je možné zadat  více roků vydání buď kombinací jednotlivých let pomocí operátoru OR (např. 1996 or 1997 or 1999) nebo využitím znaku pro pravostranné rozšíření (např. 199? – výsledkem budou dokumenty vydané v letech 1990 až 1999). Při zadávání tohoto typu dotazu je nutné si však vždy ověřit v Íčko  jednotlivých zdrojů, zda takovéto zadání podporují.


Znak pro rozšiřování
Pro pravostranné rozšiřování o libovolný počet znaků můžete v JIB použít znak ?.

 

Co znamená hlášení "Zdroj není v tuto chvíli k dispozici. Zkuste to později nebo se obraťte na technickou podporu"?
Vybraný zdroj je v době vyhledávání např. mimo provoz nebo se nepodařilo navázat spojení s tímto zdrojem.


 nahoru

Proč není mezi SFX přidanými službami pokaždé odkaz na plný text článku?
Důvodů může být několik:
- pro vybraný článek neexistuje plný text v elektronické podobě
- plný text článku v elektronické podobě existuje, ale z počítače, ze kterého SFX přidané služby využíváte, nemáte právo s tímto textem pracovat  (rozhodování je podle IP adresy PC)
- prostřednictvím SFX nemusely být předány všechny podstatné informace o hledaném článku, zkuste upřesnit údaje prostřednictví odkazu „Reference pomocí SFX Citation Linker, který naleznete v Dalších službách

Pokud se vám nepodařilo nalézt elektronickou podobu plného textu článku, můžete si pomocí nabídky SFX přidaných služeb  ověřit, zda se periodikum, ve kterém hledaný článek vyšel, nenachází na území ČR (odkazy v části „Dostupnost na území ČR“).


Proč je nabídka SFX přidaných služeb u každého záznamu jiná?
Po kliknutí na tlačítka malé tlačítko přidaných služeb SFX nebo  velké tlačítko přidaných služeb SFX  se nabídka přidaných služeb vytváří vždy „namíru“ pro vybraný dokument. Zvláště to platí u článků, kde systém pokaždé ověřuje, zda je v databázích dostupný příslušný plný text v elektronické podobě a zda k němu má uživatel právo přístupu.

 

nahoru

Proč se nezobrazuje odkaz na exempláře v Národní knihovně?
Odkaz se zobrazuje pouze v případě, kdy podle ISBN nebo ISSN dokumentu SFX server ověřil v elektronickém katalogu NK ČR (bázi NKC), že Národní knihovna vlastní alespoň jeden exemplář.

Pokud dokument nemá ISBN neco ISSN, můžete použít službu "Exempláře - vyhledat v NK, MZK a krajských knihovnách", která spustí vyhledávání dokumentu v katalogu Národní knihovny podle názvu a autora dokumentu.


V nabídce SFX menu se mi nepodařilo najít, co potřebuji - co mám dělat?
Vyberte službu "Ptejte se JIB support" a napište nám, co hledáte.

 

Proč se při prvním vyvolání SFX služeb zobrazuje SFX menu v angličtině? Nebylo by možné, aby se otevírala česká verze?
V tuto chvíli to, bohužel, možné není. Hledáme možnosti, jak to zajistit. Nicméně při každém dalším spuštění SFX se Vám nabídka zobrazí v jazykové verzi, kterou jste použili naposledy. Informaci o Vaší preferované jazykové verzi si SFX ukládá do cookie.

 nahoru


Proč se ve výsledcích vyhledávání objeví vždy maximálně 30 záznamů od každého zdroje, i když počet vyhledaných je v základní tabulce vyšší?

Počet 30 záznamů na zdroj je nastaven vzhledem k optimalizaci času nutného pro vrácení výsledků. Dotazy se zpracovávají ve vzdálených databázích, kde na obecný dotaz může vyhovět např. 10.000 záznamů - uživatel přitom může vyhledávat např. ve 40 databázích najednou. Není reálné tyto záznamy v rozumném čase vrátit a zpracovat.
Proto se zpracovává nejdříve menší množina výsledků a pokud uživateli nevyhovuje, stáhne si další - odkaz Stáhnout další záznamy (stáhne se vždy dávka 10 záznamů od každého zdroje, možno využít opakovaně).
Je proto potřeba zadávat přesnější dotaz, na který se vrátí optimální množství záznamů.

 

Ukončení činnosti JIB v roce 2018

Rada Centrálního portálu knihoven (CPK) odsouhlasila plán na ukončení MetaLib-JIB ke konci roku 2018 za předpokladu, že testy prokáží adekvátní náhradu ukončených služeb v rámci CPK. Momentálně probíhá testování nových řešení. SFX JIB bude  využíván i nadále. Další informace např. v dubnovém čísle měsíčníku Čtenář, kde vyjde článek Portál Knihovny.cz v roce 2018, jehož autory jsou Bohdana Stoklasová, Petr Žabička a Petra Žabičková.

 

 

Akce dokumentů