Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod Pro uživatele Generátor přímých vyhledávacích odkazů

Jak využít generátor přímých vyhledávacích odkazů

MetaLib umožňuje spouštět předdefinované dotazy z externího prostředí pomocí přímých vyhledávacích odkazů URL. Tato funkce najde široké uplatnění pro tvůrce webových informačních systémů. Přímý vyhledávací odkaz umožňuje koncovému uživateli přeskočit fázi přihlášení se do JIB, výběru zdrojů a definice dotazu. Výsledkem klepnutí na odkaz je spuštění dotazu přímo v prostředí JIB, který vrátí na výstupu seznam nalezených záznamů. Práce s JIB se tak pro koncového uživatele maximálně zjednoduší, odpadne pro něho zejména volba rešeršní strategie, která často vyžaduje určitou znalost daného zdroje. Tímto způsobem lze např. dynamicky generovat seznamy tématicky relevantních dokumentů, ověřovat vlastnictví dokumentů ve fondech apod.


Příklad využití můžeme vidět např. na informační stránce pojednávající o Bílé věži v Hradci Králové. Na konci stránky v oddíle Další informace je mimo jiné přímý vyhledávací odkaz „Související knihy a články“ s předdefinovanými předmětovými hesly. Odkaz vyhledá monografie a články v časopisech vydané v ČR pojednávající o zámku Kuks.

 

Akce dokumentů