Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod Pro uživatele Nápovědy Index Primo Central

Index Primo Central

Co to je index Primo Central a jak ho můžete využívat?

V rámci Jednotné informační brány může vedle katalogů knihoven, licencovaných databází a dalších zdrojů využívat také Primo Central, souhrnný index, který obsahuje data (záznamy, abstrakty, plné texty) získaná od primárních a sekundárních vydavatelů a producentů databází. V prostředí JIB a JIB+ jsou v současné době k dispozici dvě konfigurace, a to Primo CentralPrimo Central Free a Primo Central NK ČR.

 

Co v Primo Central najdete?

Primo Central Free nabízí informace z řady volných i licencovaných článkových databází. Pro vyhledávání je obsah Primo Central Free volně přístupný, v JIB se zdarma zobrazují i bibliografické informace (základní údaje) o nalezených článcích. Plný text je možné zobrazit pouze v případě, že originální databáze tento plný text nabízí zdarma nebo knihovna, z níž do JIB přistupujete, plný text předplácí. 

Mezi volné zdroje zahrnuté do Primo Central Free patří např. arXiv.org, DOAJ, ERIC, PubMed, PubMed Central, zdroje Kongresové knihovny, Directory of Open Access Books nebo repozitář EconPapers. Z licencovaných databází Primo Central Free obsahuje např. informace  od vydavatelů Alexander Street Press, Cambridge University Press, Gale, JSTOR, Oxford University Press, Thomson Reuters. 

 

Primo Central NK ČR zahrnuje informace  pouze z licencovaných článkových databází, které si předplácí Národní knihovna ČR. V současné době jsou v Primo Central NK ČR obsažena data z databází Web of Science, SpringerLINK, JSTOR Music Collection, Music Online - Garland Encyclopedia, Classical Music Reference Library, Emerald Journals, Literature Resource Center a kolekce e-knih ebrary.

 

Kde Primo Central najdete

V rozhraní JIB můžete v  Primo Central hledat ve Snadném hledání, v  přednastavené skupině zdrojů Zahraniční články je obsaženo Primo Central Free  a  ve skupině Zahraniční články – licencované je Primo Central NK ČR kombinováno s dalšími prohledatelnými licencovanými databázemi, např. EBSCO.  

Primo Central Free i Primo Central NK ČR najdete také v Profi hledání, kde je můžete kombinovat s dalšími zdroji, např. knihovními katalogy nebo volně dostupnými článkovými databázemi. Primo Central Free je zahrnuto v každé z předmětových kategorií Konspektu mezi obecnými zdroji; Primo Central NK ČR pak mezi oborovými zdroji v kategoriích zaměřených na knihovnictví a informační vědu (Všeobecnosti. Informatika) a hudbu.     

 

Rozhraní JIB+  je přímo určené pro práci s indexem Primo Central. Ve Snadném i Pokročilém hledání je jako první prohledávaný zdroj nabízen vždy index Primo Central, jeho obsah je totožný s indexem, který je v prostředí JIB označován jako Primo Central Free.  Pokud byste ve Snadném hledání v JIB+ chtěli využít i Primo Central NK ČR, pak stačí k rozbalovacím menu zvolit možnost "Zahran. články - licencované".  

Pro kombinaci jednotlivých zdrojů v JIB+ slouží funkce Nalézt databáze, kde si můžete postupně vybrat zdroje, které chcete v JIB+ prohledávat. Vybrat si zde pro vyhledávání můžete i Primo Central Free nebo Primo Central NK ČR.

 

Akce dokumentů