Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod Pro uživatele Nápovědy Tipy pro vyhledávání v JIB

Tipy pro vyhledávání v JIB

Tipy a návody pro zadávání dotazu ve vyhledávači MetaLib Jednotné informační brány

Tipy a návody pro zadávání dotazu ve vyhledávači MetaLib Jednotné informační brány

MetaLib JIB umožňuje paralelní vyhledávání v několika zdrojích zároveň, pro všechny zdroje však můžete zadat dotaz stejným způsobem pomocí jednoho vyhledávacího formuláře. Následující text obsahuje shrnutí vyhledávacích možností, které MetaLib JIB nabízí. Některé zdroje však mají s ohledem na vyhledávání svá drobná specifika, která jsou vždy popsána v informacích o zdroji pod ikonkou Íčko .

Vyhledávací pole
MetaLib umožňuje vyhledávaní podle všech polí bibliografického záznamu nebo podle polí Název, Autor, Předmět, Rok a ISBN/ISSN. 

Všechna pole
Při vyhledávání přes Všechna pole se budou zároveň prohledávat pole Název, Autor, Předmět, Rok i ISBN/ISSN a další pole uvedená v záznamech. I u tohoto způsobu vyhledávání je možné použít operátory AND, OR a NOT či symbol pro pravostranné rozšiřování „?“.

Název
V případě, že nebudete znát přesný název dokumentu, můžete zadat jakékoliv slovo z názvu. MetaLib totiž vyhledává výrazy nezávisle na jejich pořadí. Stejně tak lze použít i invertovaný tvar termínů (např. rostliny vodní). Jestliže chcete získat množinu co nejrelevantnějších záznamů, doporučili bychom vám, abyste se při zadávání dotazu vyvarovali používání tzv. „stop slov“ nebo také „krátkých slov“ (např. spojek, předložek, částic, zájmen apod.)

Autor
Při vyhledávání podle autora můžete použít libovolnou formu zápisu výrazů: Milan Kundera; Kundera, Milan; milan kundera atd.
V každém případě MetaLib nereaguje na uvedené termíny jako na frázi (tedy tak, že se oba výrazy musí vyskytovat vedle sebe), ale spojuje je automaticky operátorem AND. Ve výsledku vyhledávání se proto mohou objevit i některé záznamy, ve kterých se oba výrazy sice objevují společně, ale ne bezprostředně vedle sebe.

Předmět
V poli Předmět můžete stejně jako v ostatních polích využít možnosti pravostranného rozšiřování pomocí „?“. Podobně jako v poli Název MetaLib v předmětu vyhledává výrazy nezávisle na jejich pořadí, a to i v invertovaném tvaru.

Rok
Je možné vyhledávat podle roku vydání dokumentu, není podporováno vyhledávání podle rozsahu roků. U vyhledávání podle roku vydání však můžete využít možnosti pravostranného rozšíření pomocí „?“. Např. při zadání 199? se ve výsledku dotazu objeví dokumenty vydané v devadesátých letech 20. století.

ISNB/ISSN
ISBN, ISSN uvádějte ve tvaru s pomlčkami, například: 80-85981-04-1. Některé zdroje podporují též vyhledávání ve tvaru s mezerami nebo bez pomlček a mezer. Například: 8085981041 nebo 80 85981 04 1.

Booleovské operátory

  • AND chcete-li vyhledat záznamy obsahující oba dva termíny (např. vodní AND rostliny)
  • OR chcete-li vyhledat záznamy obsahující alespoň jeden ze zadaných termínů (např. historie OR dějiny)
  • NOT chcete-li vyhledat záznamy obsahující první termín, ale zároveň neobsahující druhý uvedený termín (např. knihovna NOT archív)

Při použití operátorů OR a NOT doporučujeme zapisovat jednotlivé výrazy dotazu zvlášť do určených polí a teprve potom je spojit pomocí OR nebo NOT.

Zástupné znaky
Pokud chcete zvětšit množinu vyhledaných záznamů, můžete použít symbol „?“ pro pravostranné rozšíření. „?“ nahrazuje 0 nebo více znaků (např. země? = země, zemědělec, zemědělský, zemědělství, zeměměřič a další).

Fráze
Pro vyhledávání pomocí fráze můžete při zadávání dotazu použít uvozovek (např. „základy biologie“). Můžete se však setkat s tím, že některé zdroje nebudou hledání podle fráze podporovat. Informace vždy naleznete pod ikonkou Íčko ve vyhledávacích tipech.

V takových případech bychom doporučovali zadání hledaných výrazů do jednoho vyhledávacího políčka. Takto budou vyhledány pouze ty záznamy, které v daném poli obsahují všechna uvedená slova (slova uvedená ve vyhledávacím poli budou spojena operátorem AND).

Malé/velké znaky
Při vyhledávání se nerozlišují malé a velké znaky.

Nápověda
Další informace k vyhledávaní pomocí MetaLib JIB naleznete v základní nápovědě nebo v animovaných nápovědách. S nejasnostmi, dotazy se, prosím, neváhejte obrátit na JIB helpdesk.

Akce dokumentů