Osobní nástroje
 •  
Nacházíte se zde: Úvod Pro uživatele Nápovědy Základní nápověda

Základní nápověda

Jednoduchý průvodce vlastnostmi Jednotné informační brány

 

Vstup do JIB

Práce s JIB


Využití přidaných služeb SFX 


CitationLinker

Další užitečné informace pro práci s JIB

  


 

Vstup do JIB

 

Jednotná informační brána (JIB) nabízí jednotný a snadný přístup k různým informačním zdrojům, např. katalogům knihoven (včetně souborných), bibliografickým (včetně článkových) a plnotextovým databázím atd. s možností souběžného prohledávání vybraných zdrojů.

JIB je založena na spojení dvou produktů firmy Ex Libris, kterými jsou MetaLib, jenž zajišťuje vyhledávání v různých informačních zdrojích, a SFX umožňující přidané služby.

Pro přístup k JIB zadejte ve vašem prohlížeči adresu http://www.jib.cz/:

 

 

Nápověda_1

 

Do JIB můžete vstoupit buď jako Neregistrovaní či registrovaní uživatelé. Pokud nejste zaregistrovaní, vyplňte jednoduchý registrační formulář dostupný z přihlašovacího formuláře, na který se dostanete klepnutím na ikonku Přihlášení do JIBvpravo nahoře (nad nápisem Neregistrovaný uživatel).

 

Animovaná nápověda pro Přihlášení do JIB

 

 Přihlášení do JIB

Animovaná nápověda pro Úpravu registrace v JIB

Předem bychom chtěli zdůraznit, že registrovaný i neregistrovaný uživatel mají stejné možnosti při vyhledávání. Neliší se ani nabídka zdrojů, protože ta vždy vychází z IP adresy počítače, z něhož do JIB vstupujete. Při vstupu z knihovny, která se do projektu JIB již přihlásila, budete mít přístup k volným zdrojům a k licencovaným databázím, které má tato knihovna právo využívat. Jestliže budete do JIB vstupovat mimo takto přihlášené knihovny, získáte přístup pouze k volným zdrojům.

Výhodou přístupu registrovaných uživatelů je, že si mohou vytvořit svůj osobní profil, ukládat formulace dotazů a výsledky vyhledávání a v neposlední řadě registrace nabízí i možnost sestavit si z nabídky dostupných bází skupiny oblíbených zdrojů. Užitečnou službou pro registrované uživatele mohou být i tzv. avíza. Avízo můžete vytvořit z libovolného dotazu, na jehož základě MetaLib provádí v určených intervalech a zdrojích vyhledávání a o výsledku informuje uživatele pomocí e-mailu.

 

 

  nahoru

Práce s JIB

Snadné hledání

Animovaná nápověda pro Snadné hledání

Po vstupu do JIB můžete začít vyhledávat pomocí funkce Snadné hledání. Pro Snadné hledání  jsme pro vás připravili několik skupin zdrojů (tzv. Předvybrané sady).  Po klepnutí na název skupiny se vždy zobrazí přehled zařazených zdrojů.
Snadné hledání nabízí možnost položit obecný dotaz (Jednoduché ) nebo ho upřesnit pomocí zadání do konkrétních polí jako je autor, název, předmět, rok, ISBN, ISSN  (Pokročilé).  Výhodou Snadného hledání je, že si pro vyhledávání nemusíte vybírat z nabídky žádný konkrétní zdroj (katalog, databázi…), stačí si zvolit některou skupinu zdrojů, které jsme připravili.
Pokud se do JIB přihlásíte jako registrovaný uživatel, můžete si sestavit i vlastní skupiny zdrojů, které pro vás budou dostupné ve Snadném hledání nad předdefinovanými skupinami a zároveň je můžete vybrat z nabídky i v Profi hledání.  Vyhledávání dotazu ve Snadném hledání probíhá ve všech zdrojích vybrané skupiny. Na rozdíl od Profi hledání nabízí Snadné hledání při práci s výsledky dotazu pouze omezené možnosti (nelze upřesnit výsledky hledání, není možné prohlížet vyhledané záznamy podle jednotlivých zdrojů atd.).

 

Snadné hledání - registrovaný uživatel

 

  nahoru

 

Jaké zdroje v JIB najdete?

Animovaná nápověda pro Nalézt zdroje


Nevíte, jaké zdroje Vám JIB nabízí? V sekci Nalézt zdroje naleznete několik možností, jak si vybrat zdroje pro vyhledávání.
V záložce Název můžete listovat zdroji podle abecedy nebo hledat podle jednotlivých slov z názvu zdroje.

 

 

Nalézt zdroje - záložka Název

Záložka Vyhledat nabízí jednoduchý formulář pro hledání zdrojů podle jejich názvu, poskytovatele, kategorie, do které je zdroj zařazen, typu zdroje nebo podle libovolného slova z popisu zdroje.

 

 

Nalézt zdroje - záložka Vyhledat

 

V záložce Kategorie pak zjistíte, jaké zdroje jsou dostupné v jednotlivých předmětových kategoriích (členění Konspektu).

 

 

Nalézt zdroje - registrovaný uživatel


U každého nalezeného zdroje se pod ikonkou Íčko nalézají podrobnější informace o zdroji.  Po klepnutí na název zdroje vstoupíte do vlastního vyhledávacího prostředí konkrétního zdroje, které je vám k dispozici v novém okně prohlížeče. Zdroje, které mají ikonku Prohledat zdroj, můžete začít rovnou prohledávat.
Registrovaní uživatelé si mohou pomocí ikonky Přidat zdroj vybrat libovolný počet zdrojů do Mého prostoru a z takto vybraných zdrojů poté vytvářet vlastní skupiny zdrojů. Licencované zdroje, se kterými nemá uživatel oprávnění pracovat, jsou označeny buď ikonkou Licencovaný zdroj u neregistrovaných uživatelů, a ikonkou Licencovaný zdroj u registrovaných uživatelů. Možnost využívání licencovaných zdrojů vždy závisí na IP adrese počítače, ze kterého se uživatel do JIB přihlašuje. Pokud přicházíte do JIB z prostředí instituce, která je oprávněna využívat licencované zdroje a která zajistila připojení těchto zdrojů v rámci JIB, můžete s licencovanými zdroji pracovat. Některé instituce (vysoké školy, knihovny) umožňují i vzdálený přístup k licencovaným zdrojům – např. z vašeho domova.

nahoru

Animovaná nápověda pro Nalézt e-časopis

Nalézt e-časopis

Tato funkce JIB je postavena na podobném principu jako Nalézt zdroje. Umožňuje vyhledávat elektronické časopisy v rámci připravených seznamů. Po kliknutí na odkaz Nalézt e-časopis v hlavní navigační liště budete přesměrováni na Info portál JIB, do části věnované Seznamům e-časopisů. Zde si můžete vybrat seznam, ve kterém budete chtít vyhledávat. V nabídce naleznete seznam volně dostupných časopisů nebo seznamy vytvořené pro jednotlivé knihovny, které obsahují kromě volně dostupných titulů i časopisy přístupné v konkrétní knihovně na základě předplatného.

My jsme si pro naši nápovědu zvolili seznam volně dostupných e-časopisů.

                                                                              

Seznamy e-časopisů - záložka Název

Sekce Nalézt e-časopis Vám nabízí několik možností pro vyhledávání. První z nich je hledání časopisu podle názvu (záložka Název), ve které můžete listovat časopisy podle abecedy nebo hledat podle jednotlivých slov z jejich názvů.

V záložce Kategorie zjistíte, jaké časopisy jsou zahrnuty do jednotlivých předmětových kategorií, případně podkategorií.

Seznamy e-časopisů - záložka Kategorie

 

Záložka Vyhledat nabízí jednoduchý formulář pro hledání časopisů podle jejich názvu, ISSN, poskytovatele nebo předmětové kategorie, do které je časopis zařazen. Pokud budete chtít zadat nový dotaz, stačí pro vymazání vyhledávacího formuláře kliknout na odkaz "vymazat" v pravé části.

 

 

Seznamy e-časopisů - záložka Vyhledat

Poslední záložkou menu seznamů e-časopisů je CitationLinker, který pomocí upraveného formuláře umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit nabídku přidaných služeb SFX pro časopisy, případně vyhledat v těchto časopisech již konkrétní článek.

Seznamy e-časopisů - Citation Linker

U záznamu každého časopisu se nachází ikonka Seznamy e-časopisů - íčko , která o daném periodiku nabízí podrobnější informace – kromě názvu a ISSN také údaje o dostupnosti a zařazení do předmětových kategorií. Po kliknutí na název časopisu se přesunete přímo na jeho domovskou stránku v novém okně prohlížeče. V případě, že je časopis k dispozici pouze v placených databázích, po kliknutí na název se vám otevře nabídka služeb SFX, kde si budete moci zvolit, v jaké databázi máte zájem časopis zobrazit. Záznamy časopisů obsahují i ikonku malé tlačítko přidaných služeb SFX pro vyvolání menu pro SFX služeb. Registrovaní uživatelé si mohou pomocí ikonky ml_e-casopisy_ulozeniJIB vybraný časopis uložit v JIB, do části Můj prostor >> Moje e-časopisy, stačí se do JIB přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře, který se po kliknutí na ikonu zobrazí. Pokud máte zájem získat plné texty licencovaných časopisů, je vždy třeba využívat seznam konkrétní knihovny přímo z jejích počítačů. Některé instituce (vysoké školy, knihovny) umožňují i vzdálený přístup k licencovaným zdrojům – např. z vašeho domova.

nahoru


Profi hledání

Animovaná nápověda pro Profi hledání - výběr zdroje

 

Proč má JIB i Profi hledání? Profi i Snadné hledání nabízejí stejné způsoby vyhledávání (Jednoduché / Pokročilé). Rozdíl mezi Profi a Snadným hledáním spočívá především v rozdílném výběru zdrojů pro vyhledávání, a v rozšířených možnostech při práci s výsledky v Profi hledání. Ve Snadném hledání probíhá dotaz pouze v předem připravených skupinách zdrojů – buď předdefinovanými administrátory JIB či skupinami vytvořenými registrovanými uživateli JIB.

V Profi hledání máte více možnosti, jak si vybrat vhodný zdroj pro váš dotaz:

 • Moje zdroje (zatím pouze pro registrované uživatele – skupiny, které si uživatelé připraví sami)
 • Skupiny zdrojů (předvybrané sady připravené administrátory JIB)
 • Kategorie (dva druhy členění kategorií - shora speciální kategorie obsahující katalogy knihoven  a  pod nimi předmětové kategorie s oborově zaměřenými zdroji)
 • Vyhledat (hledání zdroje podle jeho názvu, poskytovatele, kategorie, do které je zařazen, typu zdroje nebo podle libovolného slova z popisu zdroje)

 

 

Profi hledání - registrovaný uživatel


Po výběru kategorie Lékařství, podkategorie Oborové, jsme se dostali na vyhledávací obrazovku. Mezi zdroji v rámci JIB můžete nalézt zdroje:

 • volné (jako např.souborné katalogy, katalogy knihoven, PubMed a další) 
 • placené / licencované - přístup k těmto zdrojům je v současné době řešen na základě IP adres, zdroje označené Licencovaný zdroj a  Licencovaný zdroj nemá uživatel právo používat

 

   nahoru

Profi  hledání  v JIB

 

Profi hledání - jednoduché, zadání dotazu


Pro vyhledávání jsme si vybrali kategorii Knihovny v ČR (hledání).  Vyhledávání můžeme zahájit v Profi hledání – Jednoduchém, které hledá zadaný výraz ve všech polích.

 

Profi hledání - zadání dotazu 

 

Pokud chcete dotaz upřesnit na vyhledávání dokumentů,  které mají slova děti a psychologie např. v předmětu, je potřeba dotaz zadat v Profi hledání – Pokročilém.  V pokročilém vyhledávání je v JIB možné vyhledávat podle autora, názvu, předmětu, roku vydání a ISBN/ISSN. Pro pravostranné rozšiřování 1 a více znaků se používá znak „?“. Při kombinování dotazu lze použít i logické operátory AND, OR, NOT (AND – a zároveň, OR – nebo, NOT – bez).
Specifika vyhledávání jednotlivých zdrojů jsou popsána vždy v Íčko.  Bližší informace k formulaci dotazu naleznete na Info portálu JIB.

 

Výsledky vyhledávání

 Animovaná nápověda pro Profi hledání - práce s výsledky vyhledávání


Profi hledání - výsledky podle zdrojů


Zde  vidíte výsledky vyhledávání. Všechny nalezené záznamy jsou  automaticky slučovány a deduplikovány, tzn. že jsou porovnávány nalezené výsledky z jednotlivých zdrojů a odstraňovány záznamy, které se ve výsledcích objevují vícekrát. Porovnávání záznamů se provádí na základě údajů z popisu dokumentu.
Při prohlížení nalezených záznamů si můžete rovnou zobrazit tyto Sloučené výsledky nebo můžete postupně procházet výsledky podle jednotlivých zdrojů. 

 

Při hledání ve více zdrojích (ať již ve Snadném či v Profi hledání) se v tabulkovém i stručném zobrazení automaticky nabízí možnost roztřídit výsledky pomocí tzv. klastrů (témata) a faset (datum, autor, název časopisu, název zdroje) na logické celky. Výsledky dotazu si tak můžete jednoduše omezit na některá z nabízených hierarchicky uspořádaných témat, která systém automaticky generuje z údajů uvedených v záznamu dokumentu. U každého nabízeného základního tématu je v závorce uveden počet odpovídajících dokumentů (toto číslo se vždy odvíjí od aktuálně stažené dávky záznamů, při stažení dalších dávek se údaje v závorkách automaticky aktualizují), případné jemnější členění témat se zobrazí po kliknutí na ikonku Klastry - rozbalit podskupiny , další základní témata se pak nabídnou po kliknutí na Klastry a fasety - rozbalit. Kliknutím na vybrané téma JIB zobrazí ze všech nalezených a sloučených záznamů pouze ty, které k danému tématu příslušejí. Vybrané téma se pro větší přehlednost modře zbarví. Pro návrat k prohlížení všech záznamů pak stačí kliknout na odkaz „Všechny vyhledané záznamy“. Všechny nabídnuté možnosti pro upřesnění dotazu se vztahují vždy k původní skupině nalezených záznamů a tyto nástroje pro filtraci dotazu není možné vzájemně kombinovat. Obdobně fungují při filtrování výsledků dotazu fasety, s jejichž pomocí zúžíte dotaz podle autora, roku vydání, názvu časopis (pokud jsou výsledkem hledání záznamy článků), názvu prohledávaného zdroje (katalogu knihovny, článkové databáze atd.) nebo předmětového hesla.

   nahoru

Dále je možné dotaz upravit pomocí funkce Upřesnit dotaz, v případě, že vám výsledek vyhledávání nevyhovuje. Při upřesňování dotazu můžeme opět zadat autora, název, předmět, rok, popřípadě hledat ve všech  polích a použít operátory AND, OR, NOT. Pro prohlížení předchozích dotazů (historie) slouží volba Předchozí vyhledávání.

Při větším množství nalezených záznamů jsou ve sloučené množině záznamy zpřístupňovány postupně, z každého zdroje je vždy staženo prvních 30 záznamů. Jakmile si prohlédnete první dávku sloučených záznamů, můžete si zobrazit další. Klepnutím na odkaz Výsledky podle zdrojů se můžete přesunout k vyhledaným záznamům z dalších prohledaných zdrojů.

Při vyhledávání se můžete setkat s několika problémy. Hledání ve zdrojích probíhá maximálně po dobu  60 vteřin. Pokud se do této doby nepodaří spojit s některým zdrojem nebo zdroj v  časovém limitu na dotaz neodpoví, zobrazí se u zdroje poznámka PŘERUŠENO. V důsledku technického výpadku, údržby zdroje nebo nízkého počtu licencí nemusejí být zdroje vždy k dispozici. Tato informace se vám u konkrétních zdrojů zobrazí po spuštění vyhledávání. Pamatujte prosím na to, že JIB pouze zprostředkovává vyhledávání ve vzdálených zdrojích, tedy že JIB sama nedisponuje žádnými databázemi. Většina technických problémů s vyhledáváním (přerušení vyhledávání atp.) je způsobena vzdálenými zdroji.


 

Profi hledání - nalezené záznamy v tabulkovém zobrazení

 

 

 

Zde jsou již sloučené záznamy v tabulkovém zobrazení. JIB nabízí několik formátů pro zobrazování nalezených záznamů. V Tabulkovém a Stručném zobrazení naleznete přehled  vyhledaných záznamů se základními informacemi ke každému dokumentu. Podrobný záznam si můžete prohlédnout v Úplném zobrazení.

Nalezené záznamy můžete řadit podle několika kritérií – autor, název, rok. U sloučených záznamů je možné řadit i podle zdroje, ve kterém byl záznam nalezen a shody (relevance) nalezených záznamů. Možnosti řazení se u jednotlivých zdrojů obsažených v JIB liší, bližší informace naleznete u každého zdroje v  Íčko. Některé zdroje řazení neumožňují.

 

Úplný záznam - pole Exempláře

 

S vyhledanými záznamy je možné provádět běžné operace jako je ukládání nebo posílání na e-mail. Z e-schránky, do které se záznamy přesouvají pomocí ikonky Přidat zdroj, můžete najednou uložit nebo poslat e-mailem větší počet záznamů. Odkaz v poli Exempláře slouží pro přesun k vyhledanému záznamu zobrazenému přímo v přirozeném prostředí konkrétního zdroje v novém okně prohlížeče.

velké tlačítko přidaných služeb SFX  nabídka přidaných služeb SFX
Přidat zdroj  přidat záznam do Mého prostoru – e-schránky
Uložit záznam  uložit záznam do počítače
Poslat záznam  poslat záznam e-mailem
Originální záznam  uplné zobrazení v původním formátu a ve formátu Marc21      nahoru


Můj prostor

 Animovaná nápověda pro e-schránku

Můj prostor nabízí své služby registrovaným i neregistrovaným uživatelům, avšak rozdílným způsobem a v rozdílném množství. Neregistrovaný uživatel může použít pouze přidávání vybraných záznamů do e-schránky, jejíž obsah se však po jeho odchodu z JIB vymaže. Naproti tomu registrovaný uživatel má právo využívat následující služby:

 • e-schránka - pro přidávání záznamů a jejich dlouhodobém uchovávání v JIB
 • Moje zdroje - pro vytváření vlastních skupin zdrojů, které jsou k dispozici při dalším přihlášení
 • Moje e-časopisy – pro ukládání oblíbených el. časopisů, které si registrovaný uživatel vybírá ze seznamů e-časopisů
 • Uložené dotazy - pro prohlížení minulých dotazů
 • Předvolby - nastavení způsobu zobrazení záznamů (množství na stránce atp.), jazyka atp.

Pomocí funkce Moje zdroje si registrovaný uživatel  může sám vytvářet, mazat, přejmenovat nebo upravovat vlastní skupiny zdrojů. Tyto skupiny se přihlášenému uživateli objevují i mezi Předvybranými sadami (Skupinami zdrojů) ve Snadném hledání a ve skupině Moje zdroje v Profi hledání.

  Animovaná nápověda pro Moje zdroje

 

 

Moje zdroje

 

Vytvořit vytvořit novou skupinu zdrojů
Popis aktualizace/úprava názvu a popisu skupiny zdrojů
Hromadně uložit vytvořit vyhledávací skupinu ze všech zdrojů v seznamu, pro vytvoření popisky skupiny zdrojů je  nutné ji po uložení  aktualizovat/upravit pomocí Popis
Hromadné vymazání smazat zdroje vybrané do Moje zdroje, které nejsou uložené v žádné skupině zdrojů
smazat celou skupinu zdrojů
Smazat smazat zdroj z „Moje zdroje“
Kopírování zdrojů  přidat zdroje do skupiny zdrojů

  

Moje e-časopisy v rámci služeb Mého prostoru můžete využít pro ukládání zajímavých nebo oblíbených elektronických časopisů, které jste si vyhledali v sekci Nalézt e-časopis (návod, jak v této části vyhledávat, naleznete výše v této nápovědě).

Moje e-časopisy

malé tlačítko přidaných služeb SFX přidané služby SFX 
Hromadné vymazání smazat všechny časopisy z "Moje e-časopisy" 
Smazat smazat časopis z "Moje e-časopisy" 

 

V rámci funkce Uložené dotazy si registrovaní uživatelé mohou nastavit avíza. Nastavení či zadání avíz je možné v případě potřeby upravovat. Zde se můžete podívat na jejich ukázku:
 

Avíza

 

Vytvoření avíza  vytvořit avízo z uloženého dotazu 
Upravit avízo  aktualizovat vytvořené avízo
Smazat avízo  smazat avízo
Smazat  smazat dotaz z Uložených dotazů
Hromadné vymazání vymazat všechny dotazy z Uložených dotazů

 


   
     

   nahoru

Využití přidaných služeb SFX

  Animovaná nápověda pro SFX


Plný záznam s SFX

 

 

Součástí každého nalezeného záznamu je tlačítko  velké tlačítko přidaných služeb SFX s nabídkou přidaných služeb. Přehled databází/cílů, na které Vás přidané služby odkazují, naleznete na Info portálu v sekci Zdroje a knihovny. Některé z těchto cílových databází jsou volně přístupné (např. katalogy knihoven), ale některé z nich patří mezi licencované databáze (např. Ebsco) a v nabídce SFX menu je budete mít pouze v případě, že do JIB vstupujete z počítačů oprávněné instituce. SFX menu je rozděleno na Základní a Další služby.

  

 

 

 Knihy

Články 

Časopisy

 Základní služby
 Ověření dostupnosti v knihovnách

 ano

 ano
ověřování
dostupnosti
časopisu

 ano
 Plný text/abstrakt článku  

 ano

 
 Elektronické dodání kopie  ano  

 ano

 Ověření dostupnosti v Souborném katalogu ČR

 ano

 ano

 ano

 Ověření dostupnosti v Google Book Search (možnost získání podrobnějších informací o knize)  ano    
 Ověření dostupnosti v zahraničních knihovnách pomocí souborného katalogu WorldCat  ano    ano
 Ověření dostupnosti elektronické verze časopisu v EZB, Katalogu STM  

 ano

 ano

 Další služby
 Nalezení recenze na serverech Amazon.com a  Vltava.cz

 ano

   
 Reference pomocí CitationLinker  

 ano

 

 ano

 
 Reference pomocí SFX Citation Capture
– vytvoření OpenURL pro konkrétní záznam a citace ve formátech MLA, Chicago, APA a CBE
 

 ano

 

 ano

 

 ano

 Reference pomocí generátoru citací  

 ano

 

 ano

 

 ano

 Nalezení autora v citačním rejstříku  Web of Science  

 ano

 

 ano

 

 ano

 Nalezení autora v encyklopediích Britannica a Cotoje  

 ano

 

 ano

 

 ano

 Vyhledání na webu podle údajů ze záznamu dokumentu pomocí Google Scholar a dalších vyhledávačů  

 ano

 

 ano

 

 ano

 Služba Ptejte se knihovny  

 ano

 

 ano

 

 ano


     
 


Knihy

Nabídka SFX přidaných služeb pro knihu:

 

 

SFX_kniha_overeni

Články

V případě, že je prostřednictvím SFX plný text k dispozici a máte oprávnění k němu přistupovat, v nabídce SFX se plný text ihned zobrazí. Pokud si přejete vyvolat kompletní nabídku služeb SFX, zvolte odkaz View SFX menu v horní části.

Příklad získání plného textu v elektronické podobě

SFX pro článek a odkaz na plný text

Příklad ověření dostupnosti časopisu na území ČR

 

SFX_casopis_overeni

V rámci JIB můžete kromě katalogů pracovat i s českými či zahraničními článkovými databázemi. Zde vidíte příklad článku nalezeného v bázi MasterFILE Premier (Ebsco). Báze Ebsco jsou zajímavé nejen svým širokým tematickým záběrem, ale i tím, že v nalezeném záznamu může být kromě základních popisných údajů i plný text, a to buď ve formě odkazu v poli Exempláře nebo přímo v textové podobě (bez originální grafické úpravy a obrazových příloh) přímo v záznamu.
Pokud nenaleznete u článku žádnou z výše nabízených variant, můžete využit přidaných služeb SFX. Ikona Ikona_plný_text se u záznamu objeví v případě, že součástí nabídky SFX  je i odkaz na plný text. Nabídka plného textu se zobrazí pouze v případě, že daný zdroj (např. Ebsco, Kluwer) obsahuje konkrétní periodikum (přesněji řečeno tento údaj se ověřuje přes ISSN (identifikátor časopisu) v plném textu a uživatel má právo s touto bází pracovat.

 

Úplný záznam s SFX a FT 

 

Příklad získání plného textu pomocí odkazu v poli Exempláře a prostřednictvím SFX přidaných služeb.

 

  nahoru

 

 

Citation Linker

Pro rychlé vyhledání primárního dokumentu je v rámci SFX k dispozici nástroj Citation Linker. Po zadání citace dokumentu v tomto nástroji nabídne SFX odkazy na všechny dostupné služby pro přístup k žádanému primárnímu dokumentu: odkazy na plný text, odkazy do katalogů knihoven na výpůjční status dokumentu, odkazy na službu elektronického dodání, odkazy do internetových knihkupectví pro on-line objednání dokumentu v tištěné formě. SFX též nabídne odkazy na všechny relevantní doplňkové služby jako například odkazy na encyklopedické informace o autorovi dokumentu nebo vyhledání tématicky příbuzných dokumentů pomocí www vyhledávače.

Citation Linker s SFXCitation Linker můžeme použít i pokud známe pouze některé údaje o hledaném článku či knize. Samozřejmě s větším počtem zadaných údajů se zvyšuje úplnost a přesnost nabídky služeb SFX. Nově se Citation Linker stal i součástí seznamů e-časopisů, zde však umožňuje vytvořit SFX služby pouze pro časopisy.

 


Další užitečné informace pro práci s JIB
Na Informačním portálu JIB můžete nalézt další informace k práci s JIB. K dispozici máte např. přehled zapojených zdrojů a knihoven se stručnými charakteristikami, podrobnější informace o tom, jak MetaLib a SFX fungují, informace o dalších službách JIB pro knihovny, informace týkající se projektu JIB atd.

K nahlédnutí nabízíme také podrobnou nápovědu pro práci s MetaLib.  

Na Info portálu naleznete i tipy pro zadání dotazu v MetaLib JIB.

V případě, že budete mít problémy při práci s JIB, obraťte se, prosím, na řešitelský tým. 

Akce dokumentů