Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod O projektu Analýza SW nástrojů Analýza dostupných SW nástrojů „metavyhledavačů“

Analýza dostupných SW nástrojů „metavyhledavačů“

Základní informace o zpracování analýzy

Záměrem řešitelského týmu je využít všechny možnosti, které SW nástroje portálu JIB umožňují, a nabídnout je co nejúčelnějším způsobem koncovým uživatelům. Tak jak se mění technologické možnosti, mění se i požadavky a očekávání uživatelů. Aby knihovny a jejich služby mohly konkurovat nástrojům a službám dostupným na volném internetu a neztratily svoji pozici základních (primárních) poskytovatelů informací, přizpůsobují své katalogy a služby současným možnostem. Jedním z trendů je zpřístupnění všech relevantních zdrojů knihovny a vyhledávání pod jedním rozhraním, které je uživatelsky jednoduché, přehledné a názorné. JIB pracující na základě MetaLib a SFX je prvním příkladem integrace zdrojů, v současné době knihovny ve světě implementují novou generaci portálu, která pracuje jako běžné komerční služby – zobrazí relevantní výsledky bez ohledu na primární zdroj s nabídkou všech dostupných služeb. Z tohoto důvodu připravujeme analýzu systémů typu „metasearch“, které jsou v současné době k dispozici. Základním cílem této analýzy je zjistit, které systémy jsou aktuálně nabízeny, jaké jsou jejich možnosti z hlediska vyhledávání a práce se zdroji a také bychom rádi zjistili trendy v současných knihovnických softwarech. Tato analýza se stane základem pro rozvoj služeb portálu JIB.

Akce dokumentů