Personal tools
 •  
You are here: Home O projektu MetaLib

MetaLib

Základní informace o paralelním vyhledávači MetaLib

JIB je založena na spojení dvou produktů firmy Ex Libris, kterými jsou MetaLib, jenž zajišťuje vyhledávání v různých informačních zdrojích, a SFX umožňující přidané služby.

MetaLib je vybaven pro různé účely třemi druhy rozhraní. Rozhraní WWW, určené pro koncové uživatele, představuje jednotné pracovní prostředí, kde lze pomocí jednoho dotazovacího jazyka využívat současně mnoho heterogenních zdrojů a získávat z nich výsledky v jednotné podobě. S vrácenými záznamy a dokumenty mohou uživatelé dále pracovat a využívat navazující služby dalších systémů. Rozhraní Z39.50 slouží ke komunikaci s jinými systémy, zejm. pro účely vyhledávání a stahování záznamů. Třetím typem rozhraní, které MetaLib nabízí, je univerzální API, pomocí něhož mohou jiné systémy využívat interních funkcí MetaLib nezávisle na WWW rozhraní. MetaLib tak může být snadno integrován do již existujících portálů nebo dalších produktů a služeb, například do portálu knihovny.

MetaLib nabízí čtenářům snadnou cestu jak k nalezení a využití elektronických zdrojů, relevantních k jejich předmětu zájmu, tak k vlastními vyhledávání. Uživatelské prostředí vyhovuje různým úrovním odbornosti - umožňuje snadné vyhledávání informací pro začátečníky pomocí předdefinovaných vyhledávacích skupin i pro experty formou pokročilého vyhledávání. Knihovníkům MetaLib poskytuje nástroj pro uspořádání hybridních informačních zdrojů pod jednou střechou - zdroje mohou být místní či vzdálené, volně přístupné nebo licencované.  Administrátoři ve webovém prostředí konfigurují zdroje s použitím obsáhlé znalostní báze zdrojů.

V MetaLib Jednotné informační brány jsou zahrnuty následující typy zdrojů:

 • Prohledavatelné 
 • Odkazové (neprohledavatelné v prostředí MetaLib) – prostřednictvím odkazu se uživatel dostane na domovskou stránku daného zdroje nebo přímo na jeho vyhledávací formuláře
 • Volně přístupné (katalogy českých i zahraničních knihoven) 
 • Licencované (placené) – omezení podle licence, vždy je nutné sladit autentikaci na obou stranách – tzn. na straně provozovatele databáze (např. ProQuest) a na straně JIB, prohledatelné licencované zdroje jsou v JIB pro neoprávněné uživatele označeny pomocí srozumitelných ikonek.


Omezení přístupu k licencovaným zdrojům lze v prostředí MetaLib řešit přes autorizaci podle:

 • Loginu 
 • IP adresy (současné řešení v JIB) 
 • Skupiny zdrojů 
 • Statusu uživatele 
 • Instituce


V praxi to znamená, že nabídka zdrojů, ke kterým uživatel MetaLib získá přístup, je vždy závislá na IP adrese počítače, z něhož do MetaLib vstupuje:

 • po přihlášení z počítače „své“ knihovny, která se zapojila do projektu JIB a zpřístupnila prostřednictvím JIB svým uživatelům své licencované zdroje, uživatel získá přístup k volným zdrojům, k prohledavatelným licencovaným zdrojům v dané knihovně 
 • po přihlášení z počítače „své“ knihovny, která se do projektu JIB nezapojila, získá uživatel přístup k volným zdrojům 
 • po přihlášení z počítače mimo knihovnu (tzn. z domova, práce, ze školy) získá uživatel přístup k volným zdrojům

MetaLib je obecně možné propojit s libovolným autentikačním systémem podporujícím LDAP, a tak v MetaLib využívat databází svých uživatelů. Zdroje zapojené do MetaLib Jednotné informační brány využívají uživatelé z různých institucí. Z tohoto důvodu není možné využít propojení s již existující bází uživatelů a v rámci MetaLib Jednotné informační brány je budována vlastní databáze uživatelů.


Registrovaný a neregistrovaný uživatel v MetaLib:

MetaLib JIB je možné využívat buď jako neregistrovaný nebo jako registrovaný uživatel. Neregistrovaný i registrovaný uživatel získávají přístup ke stejným zdrojům (rozhodující pro zpřístupnění licencovaných prohledavatelných zdrojů je IP adresa počítače, z něhož se do ML přihlašujeme) a registrace tedy v tomto směru "nepřináší žádné výhody" z pohledu přístupu ke zdrojům.


Registrace přináší oproti anonymnímu přístupu při práci s MetaLib určitou míru komfortu. Uživatel se může zaregistrovat sám prostřednictvím registračního formuláře na úvodní obrazovce JIB.


Registrovaný uživatel si může v MetaLib v Mém prostoru:

 • vytvářet vlastní skupiny zdrojů
 • uložit vybrané záznamy a dále je pořádat do složek
 • uložit si se seznamů e-časopisů oblíbené tituly
 • uložit vyhledané dotazy 
 • definovat si svá avíza 
 • uložit nastavené rozhraní

Related content
Document Actions