Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod O projektu Obdobné portály

Obdobné portály

Přehled portálů ve světě, které využívají MetaLib a SFX

Link KB-portal (Nizozemí)
Národní informační brána Nizozemí – KB-portal je spravována Národní knihovnou Nizozemí (Koninklijke Bibliotheek). Zpřístupňuje tištěné i digitální zdroje z fondu Národní knihovny i další externí zdroje dostupné přes Národní knihovnu.
Link NELLI Portal (Finsko)
NELLI je portál pro přístup do finské Národní elektronické knihovny – FinELib. Umožňuje paralelní prohledávání v několika databázích najednou. Díky identifikaci uživatelů dokáže každému z nich nabídnout přizpůsobené/customizované služby. Jeho úkolem je zajistit organizovaný přístup k elektronickým zdrojům, které jsou v rámci FinELib shromažďovány. Jedná se zejména o zdroje z oblasti výzkumu a vzdělávání. Za chod celého projektu je odpovědná Helsinská univerzita – Národní knihovna Finska, co by koordinátor, spolu s konsorciem dalších zúčastněných knihoven.
Link AARLIN (Austrálie)
Projekt AARLIN (Australian Academic Research Library Network) zastřešuje konsorcium australských univerzitních a vědeckých knihoven a dovoluje vědcům, výzkumným pracovníkům, studentům a pedagogům využívat širokou nabídku zdrojů přizpůsobených jejich potřebám a nárokům díky jednomu přívětivému uživatelskému rozhraní. Konsorcium, dohlížející na projekt, tvoří 12 knihoven v čele s Univerzitou v La Trobe (La Trobe University).
Link MetaQuest (USA)
Portál knihoven Boston College (Boston College Libraries), MetaQuest, zpřístupňuje online katalogy knihoven univerzity, elektronické časopisy a dalších téměř 300 databází, ke kterým knihovny nabízejí přístup.
Akce dokumentů