Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod O projektu Statistiky Statistiky Jednotné informační brány - přebírání záznamů (Z39.50) - zapojené instituce

Statistiky Jednotné informační brány - přebírání záznamů (Z39.50) - zapojené instituce

Seznam institucí, které využívají službu přebírání záznamů JIB

Pořadí
Aktuální seznam knihoven
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188


Agentura pro ochranu přírody a krajiny
Agrovýzkum Rapotín
Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Kabinet pro klasická studia
Bibliotheca dominicana Olomouc
Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Centrum pro současné umění Praha
Česká filharmonie
Česká geologická služba
České dráhy, a.s. Ústřední technická knihovna dopravy
České farmaceutické muzeum, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta
Česká národní banka
České vysoké učení technické v Praze
Dokumentace Cirqueon
Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální
Evropské dokumentační a informační středisko UK
Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Lékařská knihovna
Galerie výtvarného umění Ostrava
Goethe-Zentrum České Budějovice
Gymnázium Jana Nerudy, Škola Hl. m. Prahy
Gymnázium Josefa Ressela
Historický ústav AVČR
Institut mezioborových studií
Institut Terezínské iniciativy
Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR - Knihovna
International school of Brno
Jihočeská univerzita. Teologická fakulta
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Junák - svaz skautů a skautek ČR
Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i.
Knihovna Akademie věd ČR
Knihovna Akademie výtvarných umění
Knihovna Archeologického ústavu AV ČR
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Knihovna Cesty domů
Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Knihovna Indické ambasády
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově
Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice
Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár n. Sázavou
Knihovna města Hradce Králové
Knihovna města Mladá Boleslav
Knihovna města Ostravy
Knihovna města Plzně
Knihovna Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
Knihovna Národního muzea Praha
Knihovna Národního technického muzea
Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Knihovna společenských věd T.G. Masaryka (Univerzita Karlova v Praze)
Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea
Knihovna Václava Štěcha Slaný
Knihovna Vincence Priessnitze Jeseník
Knihovna Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze
Knihovna Západočeského muzea v Plzni
Krajská knihovna Františka Bartoše
Krajská knihovna Karlovy Vary
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Lékařská knihovna Krajské nemocnice Liberec
Lékařská knihovna NsP Česká Lípa
Lékařská knihovna v Třebíči
LK Nemocnice Blansko
Masarykova demokratická akademie
Masarykova univerzita v Brně
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Oddělení pro soupis a studium rukopisů
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Městská knihovna Antonína Marka Turnov
Městská knihovna Bruntál, Regionální knihovnické centrum
Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Chodov
Městská knihovna Chrudim
Městská knihovna Jablonec nad Nisou
Městská knihovna Jihlava
Městská knihovna Litvínov
Městská knihovna Mariánské Lázně
Městská knihovna Nejdek
Městská knihovna Nové Město na Moravě
Městská knihovna Ostrov
Městská knihovna Pelhřimov
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Prostějov
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Městská knihovna Šumperk
Městská knihovna Tábor
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Městská knihovna v Chebu
Městská knihovna Zábřeh
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. - Odborná knihovna J. Hájka
Místní knihovna Rudá nad Moravou
Moravská galerie
Moravská zemská knihovna v Brně
Moravské zemské muzeum
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Moravský zemský archiv v Brně
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum města Ústí nad Labem
Národní archiv - Knihovna
Národní galerie
Národní knihovna České republiky
Národní lékařská knihovna
Národní památkový ústav
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Národní ústav lidové kultury
Národní zemědělské muzeum Praha - NZM Kačina
Nemocnice Na Homolce
Nemocnice Prostějov
New York University in Prague
Občanské sdružení DEN Brno
Obec Struhařov
Obecní knihovna Chrustenice
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Oblastní muzeum v Lounech
Oblastní muzeum v Mostě
Oblastní nemocnice a.s. Mladá Boleslav
Odborná knihovna Ministerstva financí České republiky
Odborná knihovna Severoceské galerie výtvarného umení
Open Gate – Gymnázium a základní škola
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - Pražská Kancelář Sekretariátu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzitní knihovna
Památník národního písemnictví
Památník Terezín
Pardubická krajská nemocnice
Policejní akademie ČR - knihovna
Poštovní muzeum
Práchenské muzeum v Písku
Provincie bratří františkánů (historická knihovna), Praha
Příruční knihovna Archivu Pražského hradu
Psychiatrické centrum Praha
Regionální muzeum Kolín - Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují
Severočeská vědecká knihovna
Severočeské muzeum v Liberci
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
Státní oblastní archiv v Praze
Státní oblastní archiv v Třeboni
Státní okresní archiv České Budějovice
Státní okresní archiv Český Krumlov
Státní okresní archiv Děčín
Státní okresní archiv Jindřichův Hradec
Státní okresní archiv Písek
Státní okresní archiv Strakonice
Státní okresní archiv Třeboň - pracoviště J.Hradec
Státní technická knihovna
Středisko vědeckých informací - Státní zdravotní ústav
Středisko vědeckých informací 3. lékařské fakulty UK v Praze
Středisko vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Středisko vědeckých informací Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Střední Průmyslová Škola Strojnická - Škola Hlavního města Prahy
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Školní knihovna VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice
Školní knihovna ZŠ Hanspaulka
Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústřední knihovna
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta - Knihovna
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
Univerzitní knihovna SU Opava
Univerzitní knihovna ZČU v Plzni
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Ústav dějin UK a Archiv UK
Ústav mezinárodních vztahů - knihovna a dokumentace (ABC016)
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro hydrodynamiku AV CR, v.v.i.
Ústav pro studia dějin a kultury Střední Evropy
Ústřední knihovna VŠCHT Praha
Vědecká knihovna Olomouc
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Vojenský historický ústav - knihovna
Vysoká škola hotelová v Praze
Vysoká škola politických a společenských věd Kolín
Vysoké učení technické v Brně
Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Výzkumný ústav meliorací a ochrany pudy, v.v.i.
Západočeská univerzita v Plzni
Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Zemědělský výzkumný ústav Kromeríž
Židovské muzeum Praha
Akce dokumentů