Personal tools
 •  
You are here: Home Pro knihovny Jak se připojit

Jak se připojit do Jednotné informační brány

Co knihovna získá zapojením do JIB
Jako knihovna připojením k JIB získáváte pro své čtenáře konsolidovanou nabídku on-line služeb, které JIB nabízí. Připojujete se tím také k virtuálnímu soubornému katalogu knihoven ČR a SR. Knihovny a organizace jiného typu se službami navazujícími na služby knihoven jsou vítány.

 

Strategie zapojování nových zdrojů do JIB
Cílem JIB je zpřístupnit komplex informací o dokumentech, které jsou dostupné v českých knihovnách: jedná se především o souborné katalogy jako základní zdroje a dále pak katalogy krajských a specializovaných knihoven. Prioritou JIB jsou zdroje unikátní, jedinečné z hlediska koncových uživatelů.  V případě zájmu o zapojení vašeho zdroje do JIB kontaktujte, prosíme, nejprve JIB helpdesk.

 

Jaké závazky pro knihovnu ze zapojení do JIB vyplývají
Připojení knihoven do JIB je bezplatné. Vyplněním smlouvy se knihovny zavazují,  že budou realizační tým JIB informovat o případných změnách souvisejících se zdroji zapojenými do JIB.

Pro domluvení podrobností kontaktujte, prosíme, JIB helpdesk. Po osobní konzultaci bude domluven optimální způsob připojení.

 

WWW on-line služba jako OPAC, prohledávání bibliografické, plnotextové, encyklopedické databáze, apod. může tedy být k JIB připojena jako: 

 • Prohledatelný zdroj v JIB (MetaLib)
 • Odkazový zdroj v JIB (MetaLib)
 • Zdroj pro vytváření nabídky přidaných služeb SFX 
 • Cíl pro poskytování přidaných služeb SFX

 

Pokud máte zájem o zapojení Vašich zdrojů do Jednotné informační brány, postupujte, prosím, následujícím způsobem:

 1. Vyplňte registrační formulář, odešlete jej e-mailem na adresu jib-support@cuni.cz a vyčkejte na kontakt od týmu podpory JIB pro domluvení detailů

 


1.  Vyberte Vaše katalogy vybavené z39.50, které chcete zpřístupnit v JIB

Prohledatelné zdroje
Prohledatelným zdrojem pro JIB (MetaLib) může být služba přístupná pomocí Z39.50 protokolu. Z39.50 server musí splňovat alespoň požadavky podle Z39.50 profilu JIB. Prohledatelný zdroj je v JIB zařazen do specializovaných a předmětových kategoriích. Katalogy knihoven jsou uvedeny vždy v kategorii Knihovny v ČR (hledání), u oborově specializovaných knihoven je katalog přidán i do odpovídajících předmětových kategorií.
Uživatelé mohou v JIB připojenou databázi přímo prohledávat, mají k dispozici charakteristiku služby a odkaz na její hlavní WWW stánku nebo vyhledávací formulář v online katalogu, pokud služba disponuje též WWW rozhraním.

Odkazové zdroje
Do JIB je výjimečně možné zapojit i zdroje, které nesplňují výše uvedené technické parametry. Podmínkou pro zapojení tímto způsobem je, aby zdroj obsahoval specializované informace (např. katalog knihovny s unikátním fondem, oborová článková bibliografie). Odkazový zdroj je v JIB zařazen do specializovaných a předmětových kategorií.
Uživatelé mají  v JIB u odkazového zdroje k dispozici charakteristiku služby a odkaz na její hlavní WWW stánku nebo vyhledávací formulář v online katalogu, pokud služba disponuje též WWW rozhraním.

 

nahoru

2.  Vyberte Vaše licencované databáze, které chcete využívat v JIB


Licenované zdroje je v JIB možné využít pro vyhledávání (prohledatelné zdroje v MetaLib) nebo jako poskytování přidaných služeb SFX (SFX cíle).

V rámci JIB je možné pro zapojené knihovny aktivovat pouze ty licencované databáze, ke kterým má přístup i Národní knihovna ČR. Ostatní databáze bohužel nelze do JIB zapojit, a to ani pro vyhledávání v JIB prostřednictvím MetaLib ani pro poskytování přidaných služeb SFX, tj. jako SFX cíle.


Prohledatelný zdroj v MetaLib
Prohledatelným zdrojem pro JIB (MetaLib) může být služba přístupná pomocí Z39.50 protokolu. Z39.50 server musí splňovat alespoň požadavky podle Z39.50 profilu JIB. Prohledatelný zdroj je v JIB zařazen do specializovaných a předmětových kategorií. 
Uživatelé mohou v JIB připojenou databázi přímo prohledávat, mají k dispozici charakteristiku služby a odkaz na její hlavní WWW stánku nebo vyhledávací formulář v online katalogu, pokud služba disponuje též WWW rozhraním.

Databáze jako SFX cíl
SFX cílem může být libovolná WWW služba, která na základě bibliografických údajů o dokumentu nebo jmenné autoritě nabízí pro uživatele nějakou službu. Typicky to jsou informace o výpůjčním statusu knihy, plný text nebo abstrakt článku, elektronické dodání článku z časopisu nebo kapitoly knihy, internetový nákup knihy nebo hudebního, multimediálního dokumentu, encyklopedické údaje o autorovi, veřejně dostupné informace na WWW související se žádaným dokumentem.
Služba musí podporovat tzv. link-to URL syntax, tj. musí podporovat formulaci dotazu v URL pro poskytnutí služby k uživateli žádanému dokumentu.


Zabezpečení přístupu k licencovaným zdrojům v JIB
Pokud služba není přístupná veřejně zdarma, pak se jako MetaLib prohledatelný zdroj nebo SFX cíl nabízí jen uživatelům s licencí na přístup ke službě.
MetaLib a SFX stejně jako samotné služby s licencovaným přístupem rozpoznávají uživatele s licencí pro přístup podle IP adresy.


Technologie pro vzdálený přístup k licencovaným zdrojům 

 • Shibboleth - MetaLib a SFX
 • Proxy server - EZProxy, Squid
 • SSH Tunel 
 • VPN 
 • Netman/Han


Úpravy v konfiguraci připojovaných zdrojů do JIB
Pro připojení zdroje do MetaLib jako prohledatelného zdroje je zapotřebí umožnit přístup ke zdroji z IP adresy serveru JIB. Omezení přístupu ke zdroji zajišťuje a garantuje MetaLib. Pro připojení zdroje do JIB jakkoli jinak není potřeba konfiguraci přístupu ke zdroji měnit.

Při vyhledávání ve vzdálené databázi prostřednictvím MetaLib je vyhledávání spouštěno ze serveru JIB. Při linkování na vzdálenou databázi či službu prostřednictvím SFX je linkování spouštěno z počítače uživatele.


nahoru


3.  Rozmyslete si, zda chcete vytvořit seznam elektronických časopisů, které máte prostřednictvím JIB přístupné


Seznamy e-časopisů se automaticky generují z tzv. znalostní báze SFX a obsahují časopisy přístupné pro konkrétní knihovnu prostřednictvím SFX. Z licencovaných zdrojů jsou ve znalostní bázi SFX aktivovány pouze ty databáze, které může využívat i Národní knihovna ČR.
Seznam e-časopisů vytvořený  pro vybranou knihovnu obsahuje  časopisy  s plnými texty nebo abstrakty článků, které si knihovna předplácí, a časopisy volně dostupné na internetu.
Příklady seznamů e-časopisů na Info portálu.

 


4.  Rozmyslete si, zda chcete SFX JIB použít jako Váš link server pro Google Scholar


Více informací o využití SFX v Google Scholar naleznete v angličtině na  stránkách firmy ExLibris nebo v češtině na  stránkách MULTIDATA.5.  Vyplňte registrační formulář,

odešlete jej e-mailem na adresu jib-support@cuni.cz a vyčkejte na kontakt od týmu podpory JIB pro domluvení detailů.

Vyplněný a orazítkovaný formulář (rtf, pdf)  ve dvou kopiích zašlete prosím písemně na adresu:
Národní knihovna ČR
do rukou Mgr. Karolíny Košťálové
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Document Actions