Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod Pro knihovny Přebírání záznamů Přebírání záznamů prostřednictvím JIB

Přebírání záznamů prostřednictvím JIB

Služba přebírání záznamů bude (stejně jako www.jib.cz) ukončena k 31. 12. 2018. Více informací zde.

 

 

Účelem této funkce je umožnit českým knihovnám stahovat z prostředí svých automatizovaných knihovních systémů bibliografické záznamy od ostatních knihoven.

Při akvizici a především katalogizaci tak katalogizátoři nemusí zbytečně znovu vytvářet záznamy, které jsou již v ostatních knihovnách vytvořeny. Cílem je tedy šetřit limitované finanční i lidské zdroje českých knihoven. Vyhledávání využívá profily (profil = samostatný Z39.50 cíl), které představují sekvenční seznamy zdrojů (mohou obsahovat jakékoli volné prohledatelné zdroje konfigurované v JIB připojené prostřednictvím Z39.50). Profily jsou definovány podle potřeb jednotlivých uživatelů. Dotaz je pak postupně rozesílán jednotlivým zdrojům v seznamu v daném pořadí. Pokud jsou nalezeny záznamy již v prvním zdroji, vyhledávání dále nepokračuje. V opačném případě vyhledávání pokračuje dál. Pořadí zdrojů by mělo být dáno jejich důležitostí. Pro každou knihovnu můžeme vytvořit více profilů, aby např. odrážely specifické potřeby jednotlivých oddělení.
Čas, po který se záznamy vyhledávají, je dán hlavně rychlostí vzdálené databáze a také počtem záznamů, které se na dotaz vrátí. Pokud stahujeme záznamy například z Library of Congress, musíme brát na vědomí, že tato databáze je po celý den značně zatížená (jde o velmi oblíbenou a celosvětově využívanou databázi) a to zvlášť v době od 14 do 18 hodin (díky časovému posunu). Pokud chceme, aby se na náš dotaz vrátily záznamy co nejrychleji, musíme zadávat přesné dotazy - pokud má dokument ISBN (či jiný identifikátor), vyhledáváme zásadně podle něj a a dotaz nekombinujeme s žádnými dalšími poli. V ostatních případech jsou vhodné kombinace polí autor, název, rok. To je zvlášť důležité při stahování záznamů s konverzí. Pokud zadáme obecný dotaz, bude delší dobu trvat, než se záznamy ze vzdálené databáze stáhnou, a ještě delší dobu, než se zkonvertují.

Konverze stažených záznamů

Bibliografické záznamy, o které mohou mít české knihovny zájem, se vyskytují ve vzdálených bibliografických zdrojích v různých formátech (např. UNIMARC, MARC 21) a v různých znakových sadách (UTF-8, CP 1250, CP 852, ISO 8859-2). Bez konverzí formátů a znakových sad by knihovny byly ochuzeny o řadu zdrojů, protože by je nemohly využít. Z toho důvodu byl modul stahování záznamů doplněn o další funkci zajišťující tyto konverze v reálném čase. V českém prostředí, kde v současné době dochází k postupnému přechodu od UNIMARC k MARC 21, je důležitá oboustranná konverze mezi těmito formáty. Konverzi zajišťuje speciální konvertor vyvinutý společností Multidata Praha, naplněný konverzními pravidly Národní knihovny ČR. Možná je oboustranná konverze bibliografických i autoritních záznamů.

Je nutné si uvědomit, že ne všechny bibliografické zdroje nabízejí záznamy stejné kvality. Mnoho záznamů se odchyluje od standardu UNIMARC, což se samozřejmě projeví při práci konvertoru. Zvláště důležité je proto pečlivě zvážit, jaké zdroje začlenit do svého profilu pro stahování. Knihovny by měly volit takové zdroje, které nejlépe odpovídají jejich kvalitě záznamů a se kterými mají dobré zkušenosti. Nabídka zdrojů je široká a budeme se snažit, aby se nadále rozšiřovala.

Co pro využití potřebujete

Základním předpokladem využití funkce stahování záznamů je klient Z39.50 (nemusí mít funkci Update), nejlépe integrovaný do knihovního systému, ve kterém katalogizujete. Pomocí formuláře vyplníte žádost o vytvoření profilu na stahování záznamů. V žádosti uvedete, o jaké zdroje máte zájem a v jakém pořadí je chcete procházet. Na základě žádosti pro vás profily vytvoříme a zašleme vám informace o připojení.

Akce dokumentů