Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod Pro knihovny Zdroje a knihovny Knihovny registrované v JIB

Knihovny registrované v JIB

Přehled knihoven s registrací v JIB

 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (JVK CB)

zpřístupněné databáze : EBSCOhost (Academic Search Complete, Business Source Complete, GreenFILE, Library And Information Science Source, Regional Business News)

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ne

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ne

  

Knihovna Akademie věd ČR (KNAV)

zpřístupněné databáze : -

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : ano

seznam e-časopisů : ne

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ne

 

Knihovna Národního muzea (KNM)

zpřístupněné databáze : -

zapojený katalog : ne

přebírání záznamů : ne

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ne

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ne

 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (KFBZ)

zpřístupněné databáze : EBSCOhost Academic Search Elite, Naxos Music Library

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ano

 

Krajská knihovna Kroměřížska (KKK)

zpřístupněné databáze : -

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ne

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ne

 

Krajská knihovna v Liberci (KVKLI)

zpřístupněné databáze : EBSCOhost (Academic Search Complete, GreenFILE, Regional Business News, Library Information Science & Technology Abstracts, Central & Eastern European Academic), Library PressDisplay

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ano

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ano

 

Masarykova univerzita v Brně (MUNI)

zpřístupněné databáze : -

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : ano

seznam e-časopisů : ne

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ne

 

Městská knihovna Kutná Hora (MKKH)

zpřístupněné databáze : -

zapojený katalog : ne

přebírání záznamů : ne

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ne

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ne

 

Městská knihovna Tábor (MKT)

zpřístupněné databáze : -

zapojený katalog : ne

přebírání záznamů : ne

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ne

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ne

 

Městská knihovna v Praze (MKP)

zpřístupněné databáze : Alexander Street Press Music Online, EBSCOhost (Academic Search Complete, Business Source Complete, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts, Regional Business News, RILM Abstracts of Music Literature, RILM Abstracts of Music Retrospective), Chadwyck FIAF International Index to Film Periodicals Plus, Naxos (Music Library, Music Library - Jazz), Oxford (Music Online,  Art Online)

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ne

MARCIt! : ano

institucionální přihlášení : ano

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ano

linkování z Google Scholar : ano

advanced collection tool : ano

 

Moravská zemská knihovna (MZK)

zpřístupněné databáze : EBSCOhost (Academic Search Complete, Business Source Complete, GreenFILE, Regional Business News, Computers & Applied Science Complete, Central & Eastern European Academic, Emerald Library Studies eJournals Package, European Views of the Americas: 1493 to 1750, Library Information Science & Technology Abstracts, RILM Abstracts of Music Literature, eBook Public Library Collection), Oxford Music Online, Proquest Central, Web Of Knowledge

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ano

institucionální přihlášení : ano

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ano

linkování z Google Scholar : ano

 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK)

zpřístupněné databáze : EBSCOhost (Academic Search Complete, Business Source Complete, GreenFILE, Library And Information Science Source, Regional Business News), Medline Complete, Web Of Knowledge

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ano

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ano

 

Národní knihovna v Praze (NKP)

zpřístupněné databáze: Akedamai Kiado, CEEAS, CEEOL, East View Russian Central Newspapers (UDB-COM), EBSCOhost (Academic Search Ultimate, Art Full Text, Business Source Ultimate, Central & Eastern European Academic Source, eBook Collection, Electronic Journal Service, Environment Complete, GreenFILE, Historical Abstracts with Fulltexts, Library And Information Science Source, Library Information Science & Technology Abstracts, Omnifile with Fulltexts - Wilson, Regional Business News, RIPM Preservation Series. European and North American Music Periodicals, SocINDEX with Fulltexts), Emerald Current, Gale (Virtual Reference Library, Literature Resource Center), Guilford Press, Chadwyck (Literature Online, International lndex to Music Periodicals with Fulltexts), JSTOR Music Collection, Naxos Music Library, Reference Online Digital Reference Shelf, Project MUSE Standard Collection, ProQuest Ebook Central (Academic Complete, Perpetual Titles), SpringerLink (Journals Complete, Journals Standard, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Mathematics), Web Of Knowledge, Wiley Online Library Journals

zapojený katalog: ano

přebírání záznamů: ano

MARCIt!: ano

institucionální přihlášení:  ano

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ano

linkování z Google Scholar : ano

advanced collection tool : ano

ustat : ano

 

 

Národní lékařská knihovna (NLK)

zpřístupněné databáze : -

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ne

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ne

 

Národní technická knihovna (NTK)

zpřístupněné databáze : -

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : v přípravě ...

seznam e-časopisů : ne

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ne

 

Slezká univerzita v Opavě (SLU)

 

zpřístupněné databáze : EBSCOhost (Academic Search Complete, Business Source Complete, GreenFILE, Regional Business News, Library & Information Science Source, eBooks), Journal Citation Reports, Elsevier Science Direct, IOPscience, JSTOR, Literature Online, Literature Resource Center, OECD Library, Proquest (ebrary, LISA), SpringerLink, Web Of Science

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ne

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : ano

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ano

linkování z Google Scholar : ano

 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (SVK PL)

zpřístupněné databáze : EBSCOhost (Academic Search Complete, EBSCO Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source), ProQuest (Central, STM), Web Of Knowledge

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ano

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ano

 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (SVK HK)

zpřístupněné databáze : EBSCOhost (Academic Search Complete, Business Source Complete, eBook Collection, eBook Public Library Collection, GreenFILE, Library And Information Science Source, Regional Business News), SpringerLink (Journals Complete)

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : ano

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ne

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

zpřístupněné databáze : EBSCOhost (Academic Search Complete, Business Source Complete, GreenFILE, Library And Information Science Source, Regional Business News), Elsevier Science Direct, Chadwyck Literature Online, SpringerLink (Journals Complete, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Mathematics), Web Of Knowledge

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ano

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ano

  

Univerzita Karlova v Praze (UK)

zpřístupněné databáze: EBSCOhost (Academic Search Ultimate, Business Source Complete, GreenFILE, Library And Information Science Source, Regional Business News), Elsevier ScienceDirect, SpringerLink (Journals Complete, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Mathematics)

zapojený katalog: ano

přebírání záznamů: ano

MARCIt!: ano

institucionální přihlášení: ano

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ne

advanced collection tool : ne

ustat : ne

 

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)

zpřístupněné databáze : EBSCOhost (Academic Search Complete, Business Source Complete, GreenFILE, Library And Information Science Source, Regional Business News), Elsevier Science Direct, Chadwyck Literature Online, Web Of Knowledge

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ano

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

zpřístupněné databáze : -

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ne

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ne

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ne

 

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL)

zpřístupněné databáze : EBSCOhost (Academic Search Complete)

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ano

institucionální přihlášení : ne

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ano

export pro proxy server : ano

 

Vysoká škola ekonomická (VŠE)

zpřístupněné databáze : ACM Digital Library, EBSCOhost (Business Source Complete, Econlit with Full text , GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts, Regional Business News), IMF E-LIbrary, JSTOR (Arts & Sciences I, II, IV a VII), OECD iLibrary, Passport, Proquest Central, Web Of Knowledge

zapojený katalog : ano

přebírání záznamů : ano

MARCIt! : ano

institucionální přihlášení : ano

seznam e-časopisů : ano

seznam e-knih : ne

linkování z Google Scholar : ne

 

 

 

Akce dokumentů